หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นางเทวี แสงจิรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวอัฒชฎาพร ปะโสทะกัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองคลัง
 


นางสาวธีรนาฎ สุคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางดวงเดือน คะเลารัมย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวธันยกานต์ เกตุหอม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสิริทร แก้วพิกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายปราโมทย์ คำสอน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางณัฐชนก สร้อยนาค
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10