หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวอัฒชฎาพร ปะโสทะกัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
โทร : 044666470
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอัฒชฎาพร ปะโสทะกัง
รองปลัด อบต.กลันทา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)


นางณีรนุช สุชินชัยกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 044666470


นางสาวธีรนาฎ สุคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายบุญมี พฤษกชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางสาวกฤติยากร หลาบคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางนิตยา เจริญจิรโชคชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
     
 
" ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่ สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ชาวประชามีสุข "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10