หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวอัฒชฎาพร ปะโสทะกัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
โทร : 044666470
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอัฒชฎาพร ปะโสทะกัง
รองปลัด อบต.กลันทา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)


นางณีรนุช สุชินชัยกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 044666470


นางสาวธีรนาฎ สุคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายบุญมี พฤษกชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางสาวกฤติยากร หลาบคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางนิตยา เจริญจิรโชคชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
     
 
" ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่ สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ชาวประชามีสุข "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10