หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอัฒชฎาพร ปะโสทะกัง
รองปลัด อบต.กลันทา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)


นางณีรนุช สุชินชัยกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวธีรนาฎ สุคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายบุญมี พฤษกชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางสาวกฤติยากร หลาบคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางนิตยา เจริญจิรโชคชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
     
 
" ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่ สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ชาวประชามีสุข "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10