หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 

คู่มือ เรื่องราว ร้องทุกข์


รายละเอียด เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอทะเบียนบ้าน


คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ อบต.กลันทา


คำรัองคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


แบบฟอร์มใบแจ้งขอน้ำอุปโภค บริโภค (กองช่าง)


แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (กองช่าง)


แบบฟอร์มขออนุญาตฆ่าสัตว์ (กองคลัง)


แบบฟอร์มขออนุญาตประกอบกิจการ (กองคลัง)


แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสัตว์ (สำนักปลัด)


ภาษีป้าย

 
  (1)  
 
 
 
" ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่ สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ชาวประชามีสุข "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10