หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาม้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563  21 ก.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทาเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อสุนัข และแมว  21 ก.ค. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ลว. 1 มิถุนายน 2564  24 มิ.ย. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ลว.1 มิถุนายน 2564  24 มิ.ย. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่ี่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ลว. 1 มิุถนายน 2564  24 มิ.ย. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบัยที่ 3) พ.ศ. 2561  23 มิ.ย. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนสายงานผู้บริหารว่าง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)  21 มิ.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศก.จ.กท.และก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลประเมินผลการปฏิบัตงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  2 มิ.ย. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  2 มิ.ย. 2564 39
  (1)     2      3      4   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10