หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 

 
แจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทีประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้ยื่น แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน โดยยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน
2. หรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยแจ้งเหตุภายในเจ็ดวันก่อนเลือกตั้ง หรือ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
3. หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง

สามารถเข้าไปแจ้งได้ที่เว็บไซต์นี้
www.bora.dopa.go.th
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

หรือ www.ect.go.th หรือ

แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์


 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 08.52 น. โดย คุณ สุภาพร เภสัชชะ

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10