หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ขอเปิดประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  และปรึกษาข้อราชการสำคัญ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลันทานั้น  เพื่อให้การประชุมสภาฯ  และการพิจารณาดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 ในวันอังคารที่  16  มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา  
การแต่งกายชุดสุภาพและโปรดสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19    
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 15.22 น. โดย คุณ สุภาพร เภสัชชะ

ผู้เข้าชม 233 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10