หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
สมาชิกสภา
 
 


นายประยูร นามปัญญา
ประธานสภา อบต.กลันทา
 


นายสุพรรณ์ ชัยณรงค์
รองประธานสภา อบต.กลันทา


นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
เลขานุการสภา อบต.กลันทา
 
สมาชิกสภา
 


นายเขียน บุญเทศ
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 1


นายชมพู ประทัด
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 1


นายทองจันทร์ กระแสชล
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 2


นายสำราญ เกตุหอม
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 3


นายอุทัย แก้วหล่อ
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 3


นายพินิจ ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 4


นายทองสุข วิชิต
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 5


นางเปลี่ยน หอมแก้ว
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 6


นางลำใย เพ็ชรรัตน์
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 6


นายเจริญ ประเสริฐแก้ว
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 7


นางศรสวรรค์ โอสถประสาท
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 7


นางสาวจำรัส สันทาลุนัย
สมาชิกสภา อบต.กลันทา หมู่ที่ 8
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10