หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กลันทา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
พระพุทธองค์ดำ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบล

Black Buddha
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา

Kalanta Subdistrict Administrative Organization
ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่
สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
ชาวประชามีสุข

วิสัยทัศน์ อบต.กลันทา
ศาสนสถานในตำบลกลันทา

Religious place Of Kalanta Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลกลันทา

Kalanta Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายสมหมาย ต้นจาน
นายก อบต.กลันทา
 
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
     
 
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารสว่นตำบลกลันทา ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานภายในบ้าน [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 69 
ประกาศ อบต.กลันทา เรื่องขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 60 
บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกาย [ 29 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 64 
บัญชีอุปกรณ์การออกกำลังกายและอุปกรร์กีฬา [ 29 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 61 
ฐานข้อมูลลานกีฬาตำบลกลันทา [ 29 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 63 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น กลันทา 2023 ปีที่ 2 [ 12 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 81 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 82 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 79 
รู้ไว้ จะได้ไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 150 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลกลันทาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคทราบถึงอันตรายของสินค้า ต้องห้าม [ 1 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 97 
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ ในฤดูร้อน [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 92 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจากงานสาธารณสุข [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 94 
     
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 52 
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.5 [ 27 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 87 
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ [ 27 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 67 
   
 
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 165 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 7 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 256 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 284 
   
 
   
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โด [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลกลันทา อำ [ 22 ก.ย. 2566 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
     
     
 
บร0023.5/ว829,ว830 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ แนบ1 ]  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
บร0023.5/ว827,ว828 ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ [ แนบ1 ]  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
0023.5/ว824 การนำส่งรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
0023.5/ว813 นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
0023.5/ว5405 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
0023.5/15350 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 18 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว5342 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 18 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/ว5296 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว801,ว803 ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ แนบ1 ]  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว797,ว798 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 [ แนบ1 ]  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว791,ว792 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม [ แนบ1 ]  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว795,ว796 การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ [ แนบ1 ]  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว793,ว794 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ แนบ1 ]  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/5245 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2566)  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/ว5242  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว789,790 บัญชีนวัตกรรมไทย [ แนบ1 ]  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว787,788 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2566 [ แนบ1 ]  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/ว5216 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว789,ว790 บัญชีนวัตกรรมไทย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) [ แนบ1 ]  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว5121 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
     
     
 
อบต.โคกสว่าง ประชาสัมพันธ์เรื่องพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
อบต.กลันทา โครงการป้อกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและแนวทางยุติปัญหาด้านอาชญากรรมในตำบลกลันทา [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
อบต.กลันทา สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารสว่นตำบลกลันทา ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
อบต.โคกสว่าง คำสั่ง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.โคกสว่าง [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
อบต.โคกสว่าง คำสั่ง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.โคกสว่าง สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.โคกสว่าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชก [ 27 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
อบต.กลันทา โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันและระงับโรคติดต่อ [ 24 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
อบต.กลันทา ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี [ 21 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
อบต.โคกสว่าง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง [ 18 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
อบต.โคกสว่าง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างชัยศรี [ 18 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
ทต.โนนเจริญ ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ( ไตรมาส 3 ) ประจำปี 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ทต.โนนเจริญ ประกาศเทศบาลตำบลโนนเจริญ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป [ 13 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 4347 
อบต.โคกสว่าง คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
อบต.กลันทา ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานภายในบ้าน [ 7 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
ทต.โนนเจริญ เลิฟซี ทราเวล (11 ก.ย. 2566)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.กลันทา เลิฟซี ทราเวล (11 ก.ย. 2566)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.สายตะกู สามารถจ่ายภาษีที่ดินผ่านระบบออนไลน์ได้หรือยังครับ (19 เม.ย. 2566)    อ่าน 78  ตอบ 1
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.กลันทา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (วอลเลย์บอล,ตะกร้อ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่องหมา [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านกลันทา ซอยบ้านนายคอย บุญมา [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.โนนเจริญ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรว [ 21 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมน และค่าเช่าพื้นที่ระบบบริการอิเ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร ) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]


ทต.โนนเจริญ เช่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]


ทต.โนนเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]


ทต.โนนเจริญ จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดทำเนียบผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเจริญ โดยวิธีเฉพ [ 18 ก.ย. 2566 ]
   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 
ผ้าไหมมัดหมี่
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
สถานที่ออกกำลังกาย ลำห้วยยาง ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.กลันทา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 044-666-470
 
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
     
     
     
   
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอรับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ปิดหน้าต่าง