หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
พระพุทธองค์ดำ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบล

Black Buddha
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา

Kalanta Subdistrict Administrative Organization
ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่
สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
ชาวประชามีสุข

วิสัยทัศน์ อบต.กลันทา
ศาสนสถานในตำบลกลันทา

Religious place Of Kalanta Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลกลันทา

Kalanta Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายสมหมาย ต้นจาน
นายก อบต.กลันทา
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
     
 
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน พ้นภัย [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น- กปท [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทาที่มาปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ป [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ร่วมเป็นหนึ่ง [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 46 
เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ 13 [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 66 
เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนว [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 113 
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 107 
เว็บไซต์ อบต.กลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 150 
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 175 
     
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic concrete ร [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 113 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic concrete ร [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 121 
   
 
   
 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านร่องหมากน้อย สายลำห้วยยาง ตำบลกล [ 20 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 97 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง ซอยนายถวิล ตำบลกลันทา อำเ [ 20 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 93 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง ซอยโรงเรียนบ้านกลางเพชร ต [ 20 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 88 
   
 
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กลันทา โดยวิ [ 1 ธ.ค. 2563 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
     
     
 
0023.5/ว2444 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือน พฤษภาคม 2564)  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
0023.5/ว322 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
0023.5/ว318 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
ที่ บร 0023.5/ว 315 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2564  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
0023.5/ว313 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
0023.5/ว312 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
0023.5/ว2245 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
0023.5/ว300 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
0023.5/ว289 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว286 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว276 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว2168 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2564  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว2166 นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว2135 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว923 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 10 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/2085 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2  [ 26 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว2053 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/6125 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว284 การส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว946 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 10 มี.ค. 2564 ]  
     
     
 
อบต.กลันทา ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน พ้นภัย [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.กลันทา ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น- กปท [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.กลันทา ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทาที่มาปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ป [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.กลันทา ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ร่วมเป็นหนึ่ง [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.สายตะกู การรับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลส [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
อบต.กลันทา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ [ 17 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.กลันทา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ส [ 11 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
อบต.กลันทา ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
อบต.กลันทา ประกาศอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา สมั [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
อบต.กลันทา เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต.กลันทา เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
อบต.กลันทา เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
อบต.กลันทา เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
อบต.สายตะกู ประกาศ แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 59 
อบต.สายตะกู ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 62 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
อบต.กลันทา อยากทราบว่าถ้าต้องการบ้านเลขที่ในตำบลกลันทาต้องทำอย่างไรบ้าง (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 1
ทต.โนนเจริญ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (28 มี.ค. 2564)    อ่าน 1327  ตอบ 0
ทต.โนนเจริญ รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 16  ตอบ 0
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.โนนเจริญ จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ) โดยวิธ [ 25 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเสริมเหล็ก บ้านสามขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนเจริญ อำเภอ [ 23 ธ.ค. 2563 ]อบต.สายตะกู อุปกรณ์เเละวัสดุกีฬาที่ใช้ในการเเข่งขัน จำนวน 7 รายการ [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.สายตะกู ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัลกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และป้ายจราจร บอกเส้นทาง ป้ายเตือน (โครงการป้อง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเวร่าทัสคาฟ่า ๒๒๐ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดย [ 15 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร [ 14 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เค [ 14 ธ.ค. 2563 ]อบต.สายตะกู จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู บ้านโคกกระชายเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]อบต.สายตะกู ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.สายตะกู ภาคเรียนที่ 2/2563 โด [ 9 ธ.ค. 2563 ]อบต.สายตะกู ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.สายตะกู ภาคเรียนที่ [ 9 ธ.ค. 2563 ]อบต.สายตะกู จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเดิมถึงรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู [ 7 ธ.ค. 2563 ]อบต.สายตะกู ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]อบต.สายตะกู ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ ซื้อจัดซื้อตุ้ควบคุมแสดงการทำงานของปั้ม บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ [ 4 ธ.ค. 2563 ]อบต.สายตะกู จ้างซ่อมเเซมถนนพร้อมเสริมหินคลุกปรับเกรดเรียบ บ้านโคกกระชายเหนือ หมู่ที่ ๑๕ โดยว [ 2 ธ.ค. 2563 ]ทต.โนนเจริญ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ การบริหารจั [ 2 ธ.ค. 2563 ]

   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ผ้าไหมมัดหมี่
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

สถานที่ออกกำลังกาย ลำห้วยยาง ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.กลันทา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 044-666-470
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
     
     
     
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา