หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กลันทา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2417 ได้มีราษฏรอพยพมาจากบ้านตะโกอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์และ จากจังหวัดสุรินทร์ อีกประมาณ 10 ครัวเรือน ได้มารวมตัวกันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ บนเนินที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสมในการประกอบสัมมาชีพ ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อว่า บ้านกลันทา (เป็นชื่อของ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง) ได้ขึ้นต่อการปกครองในเขตตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2476
ได้มีราษฏรอพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านใหญ่ ได้มีหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ขึ้น การปกครองด้วยกัน 4 หมู่บ้านคือ บ้านกลันทา บ้านโคกกลาง บ้านสวัสดี และบ้านหนองแวง
ซึ่งปัจจุบันได้แยกการปกครองเป็นของตนเองแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้แบ่งเขตการปกครองแยกจาก
ตำบลถลุงเหล็ก เป็นตำบลกลันทา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ตั้งอยู่เลขที่ 58-6 หมู่ที่ 13 ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทางทิศเหนือ ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 29.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,500 ไร่
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,975 คน
  ชาย จำนวน 3,486 คน คิดเป็นร้อยละ 49.98
  หญิง จำนวน 3,489 คน คิดเป็นร้อยละ 50.02
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,838 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 235.64 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลชุมเห็ด และตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก จดกับ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลพระครู
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
ม.7
ม.10
ม.8
ม.9
ม.11
ม.2
ม.13
ม.5
ม.12
ม.1
ม.3
ม.6
ม.4
ตำบลบัวทอง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลชุมเห็ด และตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านพระครูน้อย 359 362 721 183
2 บ้านกลันทา 445 467 912 238
3 บ้านสวัสดี 243 255 498 118
4 บ้านหนองปรือ 398 380 778 206
5 บ้านร่องหมากใหญ่ 205 194 399 95
6 บ้านท้องเรือ 433 415 484 226
7 บ้านเสม็ด 387 383 770 219
8 บ้านโคกกลาง 193 186 379 101
9 บ้านโคกเพชร 239 255 494 139
10 บ้านหนองบอน 125 129 254 70
11 บ้านหนองแวง 44 156 300 71
12 บ้านร่องหมากน้อย 124 131 255 73
13 บ้านกลันทาน้อย 191 176 367 89
รวม 3,486 3,489 6,975 1,838
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10