หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กลันทา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรตำบลกลันทา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเพียงเดียว รายละเอียดการประกอบอาชีพ
ของประชากรตำบลกลันทา จำแนกตามครัวเรือน
ทั้งตำบล มีดังต่อไปนี้
  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว มีประมาณร้อนละ 94.55 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม
  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1อาชีพ ขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 5.45 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้าง
ภูมิอากาศ
 
 
ตำบลกลันทาอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้า
เมืองร้อน (Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศ แบบสวันนา (Savanna Climate) จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน (Summer Season)
  ฤดูฝน (Rain Season)
  ฤดูหนาว (Winter Season)
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจาก
ทิศใต้ลงไปทิศเหนือ พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อยเป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขา เกิดจากภูเขาไฟระเบิด เมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านปีเศษ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของตำบลกลันทาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบกับไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนสภาพถนนตามบริเวณหมู่บ้านต่าง ๆ โดยทั่วไป
เป็นถนนลาดยาง และคอนกรีต
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ประชาชนตำบลกลันทาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
มีศาสนสถานที่ตั้งอยู่ภายในตำบลดังนี้
  วัดบ้านพระครูน้อย หมู่ที่ 1
  วัดกลันทา หมู่ที่ 2
  สำนักสงฆ์บ้านสวัสดี หมู่ที่ 3
  สำนักสงฆ์บ้านเสม็ด หมู่ที่ 7
  ที่พักสงฆ์บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4
  ที่พักสงฆ์บ้านท้องเรือ หมู่ที่ 6
  ที่พักสงฆ์บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8
  ที่พักสงฆ์บ้านหนองบอน หมู่ที่ 10
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
 
ประชาชนทั้งตำบลต่างก็ใช้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนางานบุญประเพณีต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ นอกจากนั้นยังใช้เป็น
สถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆของประชาชนภายในตำบล
 
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกกลาง)
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 
  ร้านอาหาร,ร้านขายของชำ      
  โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 24 แห่ง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10