ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา 58/6 หมู่ 13 ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 
แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค-บริโภค
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558
นายก อบต.กลันทา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี